Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 16.2.2024

Kulttuuria kartalla II

  • Hankkeen kesto: 2023 — 2024

Kattavaa tietoa valtion osarahoittamasta kulttuuritoiminnasta ympäri Suomea on koottu viimeksi yli vuosikymmen sitten Kulttuuria kartalla -julkaisuun (OKM 2012). Kulttuuria kartalla II -tutkimushankkeessa päivitetään ja laajennetaan edellisen julkaisun tietosisältöä. Tutkimus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Kulttuuria kartalla II -tutkimushankkeessa kootaan tietoja kulttuuripalvelujen saatavuudesta Suomessa alueittain ja väestöryhmittäin. Aineiston avulla vastataan kysymyksiin siitä, miten tarkasteltavat kulttuuripalvelut ovat alueellisesti saavutettavissa eri puolilla maata sekä miten kulttuuripalvelujen tarjonta ja kulttuurin julkinen rahoitus vaihtelevat eri kunnissa ja alueilla.

Tutkimushanke käynnistyi vuoden 2023 lopulla ja loppuraportti julkaistaan syksyllä 2024. Loppuraportissa kuvataan analyysin tulokset maakunnittain ja kunnittain. Lisäksi tulosten pohjalta toteutetaan Cuporen verkkosivuille syventäviä karttapohjaisia visualisointeja.

Hankkeessa työskentelevät erikoistutkija Minna Ruusuvirta (vast.), tutkija Vappu Renko, erikoistutkija Olli Ruokolainen ja tutkijat Severi Nokela ja Aino Leppänen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin