Olli Ruokolainen

Erikoistutkija, HT

Esittely

Koulutukseltani olen aluetieteilijä. Väittelin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta vuonna 2017 aiheena kulttuuritoimintojen strateginen kehittäminen alue- ja kaupunkikontekstissa. Olen siis kiinnostunut siitä, miten kaupunkien kulttuuritoimintoja voidaan tukea ja hyödyntää pitkäjänteisesti yhdistämällä eri hallinnonalojen näkökulmia ja politiikkoja. Kulttuuritoiminnot eivät näyttäydy itselleni ensisijaisesti hallinnonaloina tai organisaatiorakenteina vaan kaupunkitasoisina elävinä kokonaisuuksina, joissa ihmiset tuottavat ja kuluttavat kulttuuria. Pyrin yhdistämään kulttuuripolitiikan tutkimukseen kaupunkikehittämisen, kaupunkisuunnittelun ja kansalaisosallistumisen näkökulmia.

Osallistuminen, osallisuus ja kaupunkitutkimus ovat näkyneet työssäni esimerkiksi ympäristöministeriön Lähiöohjelman rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuuriosallistumista 2020-luvun lähiöissä.

Vaikututukset ja vaikuttavuus ovat myös muodostuneet keskeiseksi osaksi tutkimustyötäni. Olen ollut mukana selvittämässä kulttuuritapahtumien, festivaalien ja taidelaitosten (aluetaloudellisia) vaikutuksia useissa hankkeissa. Vuosina 2019–2021 vedin Suomi 100 -juhlavuoden vaikutuksia tarkastellutta tutkimushanketta ja hiljattain olen työskentellyt muun muassa tiedeviestinnän vaikuttavuuden parissa.