Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Suomi 100 -juhlavuoden merkitys

  • Hankkeen kesto: 2019 — 2021
  • Julkaisuja : 4

Vuonna 2017 vietettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa kokonaisnäkemys Suomi 100 -juhlavuoden vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri toimijaryhmiin.

Hankkeessa syvennettiin pian juhlavuoden jälkeen tehtyjen alustavien selvitysten luomaa kuvaa juhlavuodesta. Hanke analysoi juhlavuoden synnyttämän toiminnan, yhteistyön ja osallistumisen pidempiaikaisia vaikutuksia sekä mahdollista pysyvää perintöä.

Tutkimuksessa oli kolme keskeistä näkökulmaa. Siinä tarkasteltiin

  1. juhlavuoden vaikutuksia toimijoiden organisoitumiseen, toimintatapoihin ja yhteistyöhön juhlavuoden valmistelun ja toteuttamisen aikana
  2. kansalaisten osallisuutta sekä roolia kulttuuristen sisältöjen tuottajina juhlavuoteen liittyen sekä
  3. juhlavuoden merkitystä yhtäältä suomalaisten kansallisten identiteettien rakentumiselle ja toisaalta Suomen ulkoisen imagon tietoiselle rakentamiselle.

Vaikutusten kartoittamisen lisäksi tutkimushanke paneutui juhlavuoden myötä muodostuneiden oppien tunnistamiseen. Oppeja voidaan käyttää tulevaisuudessa suurten temaattisten tapahtumakokonaisuuksien yhteydessä mutta myös muussa kulttuuritoimijoiden ja kansalaisten aktivoimisessa. Tutkimuksessa tuotettiin toimintasuosituksia sekä valtakunnalliseen että paikalliseen kulttuuritoimintojen kehittämiseen ja fasilitointiin.

Tutkimuksen tilasi Valtioneuvoston kanslia. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Owal Group Oy ja Demos Helsinki Oy.

Lue hankkeesta Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla: https://vnk.fi/suomi-100-tutkimushanke

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin