Kohti kestäviä ratkaisuja?

Ikäihmisten kulttuurihyvinvointi ja taiteilijoiden toimintaedellytykset

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kulttuurihyvinvoinnin poliittishallinnollisen järjestelmän tilannekuva vuonna 2023. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin taiteilijoille avautuvia toimintamahdollisuuksia ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin parissa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä aiempia että tutkimusta varten kerättyjä haastattelu- ja kyselyaineistoja. Kehyksenä toimi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ikäihmisten toimintakykyä ja terveyttä edistävä Kansallinen ikäohjelma sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankekokonaisuus (IKO), josta tutkimus rahoitettiin.

Raportti sisältää tuoretta tietoa sekä kulttuurihyvinvointitoiminnan yleisistä kehittämistarpeista että ikäihmisten kanssa työskentelevien taiteilijoiden toimintaedellytyksistä tilanteessa, jossa sote-rakenteissa on juuri siirrytty hyvinvointialueuudistuksen jälkeiseen aikaan. Lisäksi raportissa esitetään suosituksia sekä yleisemmin kulttuurihyvinvointitoiminnan että sen osana ikäihmisten parissa työskentelevien taiteilijoiden toimintaedellytyksien kehittämiseksi.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat