Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset tekijät

  • Hankkeen kesto: 2020 — 2021
  • Julkaisuja : 2

Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset tekijät -tutkimushanke tarkastelee suomalaisten taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudellisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa OKM:n Taide- ja kulttuurifestivaali – vahvistuva kulttuurinen voimavara -ohjelman tavoitteita kehittämällä seurantamittaristo ja arviointimalli. Tutkimus auttaa ymmärtämään taide- ja kulttuurifestivaalien roolia osana taide- ja kulttuuripolitiikkaa sekä alueiden kehitystä.

Tutkimusprojektin tavoitteena on

– tuottaa tietoa taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudellisten vaikutusten muodostumisen mekanismeista

– esittää ehdotus festivaalien aluetaloudellisten vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin mallista.

Hankeen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi festivaalien ja tapahtumien julkisen tuen kehittämisessä ja suuntaamisessa. Tutkimustulosten kautta taide- ja kulttuurifestivaaleja koskevaa päätöksentekoa on mahdollista kehittää vaikuttavammaksi, strategisemmaksi ja vahvemmin tietoon perustuvaksi. Lisäksi tietoa voidaan käyttää alueilla, kunnissa ja festivaalien yhteistyöverkostoissa.

Tutkimuksessa kysytään

1) Millaisia talousvaikutuksia festivaalit tuottavat?

o Millaisessa toimintarakenteessa festivaaleja tuotetaan?

o Millä tavoin festivaalien talousvaikutukset muodostuvat tapahtumapaikkakunnille?

2) Mitä ovat ne menetelmät ja indikaattorit, joiden mukaisesti voidaan seurata ja arvioida festivaalien aluetaloudellisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta?

Projektissa keskitytään kolmeen tapausalueeseen: Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Ne muodostavat tutkimusympäristön määrällisen ja laadullisen aineiston keruulle. Valinta perustuu siihen, että kussakin maakunnassa on vahva festivaalituotannon historia ja vakiintuneita festivaaleja sekä uutta festivaalitoimintaa. Lisäksi alueilta on tuotettu aikaisempaa aiheeseen keskittyvää tutkimusta, mikä mahdollistaa olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämisen tässä hankkeessa.

Reilun vuoden mittainen tutkimushanke on alkanut loppuvuonna 2020.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin