Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland

Cuporen Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset tekijät -hankkeessa kerättiin tietoa festivaaleista aluetaloudellisesta näkökulmasta. Tämä työpaperi kokoaa yhteen ruotsinkielisten festivaalien toimintaolosuhteita ruotsinkielisen Suomen alueella tarkastelevan osatutkimuksen tulokset.

Osatutkimuksen tulokset perustuvat aiemmin hankkeessa tehtyyn tarkasteluun, jota on täydennetty ruotsinkielisille festivaaleille ja niiden kumppaniyrityksille tehdyn kyselyn aineistolla. Osatutkimuksen tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, mitä tulee ottaa huomioon festivaalien aluetaloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ja mistä asioista vaikutusarvioiteja tilaavien tahojen tulisi olla tietoisia.

Työpaperi on ruotsinkielinen.

 

Tutustu myös päähankkeen tulokset kokoavaan suomenkieliseen työpaperiin (2022) Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset mekanismit. Aluetalousvaikutusten mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet .

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat