Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset mekanismit

Aluetalousvaikutusten mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet

Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset tekijät -tutkimushankkeessa tutkittiin suomalaisten taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudellisia vaikutuksia. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa festivaalitoiminnan aluetaloudellisten vaikutusten muodostumisesta, ehdottaa arvioinnin tapoja vaikutusten mittaamiseksi sekä määritellä tähän liittyviä tiedontarpeita.

Tässä työpaperissa kuvataan aluksi festivaalituotannon ominaispiirteitä talousvaikutusten muodostumisen näkökulmasta, esitellään tapausesimerkiksi valittujen alueiden ja festivaaliotoksen muodostamiseen vaikuttaneet kriteerit sekä tutkimusaineisto. Luvussa 4 keskitytään alue- ja festivaalikohtaisesti festivaalitoiminnan ominaispiirteisiin ja esitetään esimerkkilaskelmia kulutuksen ja syntyvien vaikutusten näkökulmasta. Lisäksi luvussa kuvataan yrityskyselyaineiston pohjalta festivaalien merkitystä osana tapahtumapaikkakuntien liike-elämää. Luvussa 5 esitetään tutkimuksen johtopäätökset, esitetään havaittu tiedontarve sekä mahdolliset tietolähteet. Lopuksi esitetään toimenpide-ehdotukset ja tutkimussuosituksia.

Luonila, Mervi, Ruokolainen, Olli, Oksanen-Särelä, Katja, Kurlin Niiniaho, Ari, Vähäsantanen, Saku & Karppinen, Ari (2022). Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset mekanismit. Aluetalousvaikutusten mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet. Cuporen työpapereita 18. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-69-8; ISSN 2343-2284

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija, HT

050 448 3484 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »