Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska faktorer

  • Projektets varaktighet: 2020 — 2021
  • Publikationer : 1

Forskningsprojektet Konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska faktorer granskar de finländska konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska effekter och genomslagskraft. Forskningens syfte är att genomföra målsättningarna i undervisnings- och kulturministeriets projekt Konst- och kulturfestivalerna – en växande kulturell resurs genom att utarbeta en indikatorskala och utvärderingsmodell. Forskningen stöder förståelsen av konst- och kulturfestivalernas roll i konst- och kulturpolitiken samt regionernas utveckling.

Forskningsprojektets målsättning är att

– producera information om mekanismerna för hur konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska effekter bildas

– presentera ett förslag för en utvärderingsmodell för festivalernas regionalekonomiska effekter och genomslagskraft. Projektresultaten kan till exempel utnyttjas i utvecklandet och riktandet av festivalernas och evenemangens offentliga stöd. Med hjälp av forskningsresultaten är det möjligt att utveckla beslutsfattandet gällande konst- och kulturfestivalerna till att bli mera effektivt, strategiskt och tydligare informationsbaserat. Utöver detta kan informationen användas i regionerna, kommunerna och festivalernas samarbetsnätverk.

Forskningen ställer frågorna

1) Hurdana ekonomiska effekter producerar festivalerna?

o Hurdan är verksamhetsstrukturen där festivalernas produceras?

o På vilka sätt bildas festivalernas ekonomiska effekter i evenemangsorterna?

2) Vilka är metoderna och indikatorerna som man kan använda för att följa upp och utvärdera festivalernas regionalekonomiska effekter och genomslagskraft?

Forskningen är koncentrerad på regionerna Satakunta, Sydösterbotten och Norra Österbotten samt ett tjugotal festivaler i Svenskfinland. Helheten bildar forskningsmiljön för en kvantitativ och kvalitativ materialinsamling. Valet är baserat på att regionerna har en historia i festivalproduktion, etablerade festivaler samt ny festivalverksamhet.

Den del av forskningsprojektet som är inriktat på Svenskfinland genomförs under år 2022.

Bekanta dig med forskningsprojektet Konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska faktorer på finska

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse