Maria Hirvi-Ijäs

Specialforskare, FD, docent i nutidskonst

Information

Jag har arbetat som specialforskare på Cupore sedan början av 2015. Jag har en filosofie doktorsgrad i konstforskning från Helsingfors universitet och är docent i nutidskonst på Konstvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi.

Tidigare har jag haft lednings- och sakkunnigpositioner inom konstmuseisektorn och inom konstnärlig högre utbildning i Finland och i Sverige.

Som konstforskare är jag intresserad av meningsformationer i den samtida konstens förändringar och i konstens samhälleliga dimensioner och funktioner.

Som kulturpolitikforskare är jag intresserad av kulturens politik, kritik av kulturpolitik samt nordiska perspektiv på kulturpolitiken.

Med början i det tidiga 1990-talet har jag parallellt med min forskning skrivit essäer och konstkritik.