Konstens och konstnärernas mobilitet

Konst- och kulturbarometern 2018

Den fjärde Konst- och kulturbarometern behandlar konstens och konstnärernas mobilitet. Barometerenkäten besvarades denna gång av konstnärer från olika konstområden och alla åldersgrupper.

Centret för konstfrämjande (Taike) och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har som en del av sitt samarbete utvecklat Konst- och kulturbarometern som känner av aktuella spörsmål på kulturfältet. Temat för barometern och den grupp av sakkunniga som barometerenkäten riktas till varierar varje år.

Konst- och kulturbarometerns mål har för 2018 varit att utreda formerna för konstens och konstutövarnas mobilitet. Även stödgivande organisationer fick ge sina synpunkter på mobilitetsstöd.

Barometerenkätens svar ger följande uppfattningar:

  • Mobilitet är för många konstutövare en naturlig del av den konstnärliga verksamheten
  • Konstnärers mobilitet stöds på många sätt – behovet har ökat
  • Med mobilitet eftersträvas konstnärlig utveckling, interaktion och försörjning
  • Det lokala är allt viktigare vid sidan av det globala
  • Mobilitetens problem är ekologiska, politiska och kulturella

På grund av fyra barometerenkäter kan man dra följande slutsatser:

  • Betydelsen av jämställdhet och jämlikhet på konstfältet ökar
  • Konstens tillgång och tillgänglighet öppnar upp för nya verklighetsvyer
  • Konstnärens yrke grundas i ett kall
  • Stipendier innebär frihet och basinkomst skulle garantera förutsättningar att arbeta
  • Den nedladdningsbara finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska.

 

 

 

Forskning