Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Konst- och kulturbarometern

  • Projektets varaktighet: 2015
  • Publikationer : 8

Den årliga Konst- och kulturbarometern förverkligas i enkätform och mäter attityder och åsikter. Barometerns målsättning är att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på olika teman samt att fungera som en diskussionsöppnare i aktuella konstpolitiska frågor.Temat för barometern varierar från år till år, men en del av frågorna upprepas regelbundet. Frågorna som upprepas i samma form regelbundet gör det möjligt att följa upp förändringar i attityder och åsikter. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande (Taike) sammanställer barometern i samarbete.

Även de här projekten kan vara av intresse