Konstnärernas arbetssituation i förändring

Konst- och kulturbarometern 2016

Centret för konstfrämjande (Taike) och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har som en del av sitt samarbete utvecklat Konst- och kulturbarometern som känner av aktuella spörsmål på kulturfältet. Temat för barometern och den grupp av sakkunniga som barometerenkäten riktas till varierar varje år.

Konst- och kulturbarometerns mål har för 2016 varit att undersöka värderingar och attityder till konstnärskap, konstnärligt arbete och intressebevakning hos konstnärorganisationernas styrelsemedlemmar. Barometern kartlägger även konstnärsorganisationernas verksamhet och målsättningar samt forsknings- och utvecklingsarbete.

Den nedladdningsbara finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska.

 

Barometerenkätens svar ger följande uppfattningar:

 

1. Konst skall i första hand ha hög kvalitet. Konst skall därtill vara tillgängligt (90 %), främja nya perspektiv (81 %) och har ett egenvärde (75 %).

 

2. Konstnärens yrke är ett yrke bland andra yrken (70 %). Om konstnärens yrke ses om ett kall är det inte motstridigt med professionalitet. Det är inte möjligt att entydigt definiera konstnärens yrke.

 

3. Den ekonomiska osäkerheten är stor. Antalet konstnärstipendier bör ökas (95 %). Nivån på arbetsstipendierna bör vara så högt att det täcker levnadskostnader och konstnärlig verksamhet.

 

4. Konstnärsorganisationernas betydelse är stor. Organisationerna bör samarbeta mer inom intressebevakningen (83 %).

 

5. Den splittrade arbetssituationen är ett växande problem. Konstnären borde kunna koncentrera sig enbart på konstnärligt arbete (75 %). Hur konstnärligt arbete definieras och uppfattas substantiellt varierar mellan olika konstbranscher.

 

6. Tanken på ett konstnärsentreprenörskap delar åsikterna på många sätt. Entreprenörskapets

sammansättning är inte entydigt mellan konstbranscherna eller ens inom samma konstbransch.

 

7. Konstens samhälleliga status är relativt stabil. Konstnärernas kompetens utnyttjas inte tillräckligt i samhället (94 %).

 

8. Det ekonomiska värdet på konstnärernas arbete tycks sjunka. Oavlönat arbete är ett problem inom alla konstbranscher (93 %).

Konst och kulturbarometern 2015 finns att läsa på finska med svensk sammanfattning här: http://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/pauli-rautiainen-taija-roiha-ja-kaija-rensujeff-taiteen-ja-kulttuurin-barometri-2015

 

 

Forskning