Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa

Taiteen ja kulttuurin barometri 2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ovat osana yhteistyötään kehittäneet ajankohtaisia kysymyksiä tunnustelevan Taiteen ja kulttuurin barometrin. Barometrin teema sekä asiantuntijoista koostuva vastaajajoukko vaihtuvat vuosittain.

Vuonna 2016 barometrin teemana oli taiteilijoiden työskentelyedellytysten muutokset. Barometrissä käytetty aineisto koottiin taiteilijajärjestöissä toimivilta asiantuntijoilta. Tavoitteena oli selvittää taiteilijajärjestöjen hallitusten jäsenten arvoja ja asenteita suhteessa taiteilijuuteen, taiteelliseen työskentelyyn ja edunvalvontaan. Barometrissä kartoitettiin myös taiteilijajärjestöjen suunnittelemaa ja/tai tekemää tutkimus- ja kehittämistyötä ja tarkasteltiin taiteilijajärjestöjen toimintaa ja sen tavoitteita.

Barometrikyselyn vastaajien näkemysten mukaan:

1. Taiteen on ensisijaisesti oltava laadukasta ja tasokasta. Taiteen on myös oltava saatavissa ja saavutettavissa (90 %), auttaa näkemään asiat uudella tavalla (81 %) sekä itseisarvoista (75 %).

2. Taiteilijan ammatti on ammatti muiden ammattien joukossa (70 %). Se, onko taiteilijuus kutsumus, ei tuntunut olevan ristiriidassa ammattimaisuuden kanssa. Taiteilijan määrittely ei vastaajien näkemysten mukaan ole yksinkertaista.

3. Taloudellinen epävarmuus on suurta. Taiteilijoille suunnattujen apurahojen määrää tulisi lisätä (95 %). Työskentelyapurahan tason tulisi olla sellainen, että se riittää taiteelliseen työskentelyyn ja elämiseen.

4. Taiteilijajärjestöjen merkitys on suuri. Taiteilijajärjestöjen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä edunvalvonnassa (83 %).

5. Sirpaloitunut työnkuva on kasvava ongelma. Taiteilijan tulisi voida keskittyä ainoastaan taiteellisen työn tekemiseen (75 %). Ymmärrys taiteellisen työn sisällöstä ja määrittelystä vaihtelee eri taiteenaloilla.

6. Ajatus taiteilijayrittäjyydestä jakaa mielipiteet monella tavalla. Yrittäjyyden sisällöstä ei ole yksimielistä näkemystä taiteenalojen välillä tai välttämättä edes taiteenalojen sisällä.

7. Taiteen yhteiskunnallinen asema on suhteellisen vakaa. Taiteilijoiden osaamista ei hyödynnetä riittävästi yhteiskunnassamme (94 %).

8. Taiteilijoiden työn taloudellinen arvo tuntuu laskevan. Palkaton työ on kaikilla taiteenaloilla ongelma (93 %).

Julkaisu on ilmestynyt Cuporen verkkojulkaisuja -sarjassa ja on ladattavissa ja luettavissa Cuporen verkkosivuilla.

Barometri julkistettiin 16.3. Taike & Cupore Talks -keskustelutilaisuudessa. Tallenne keskustelutilaisuudesta on katsottavissa täällä.

Aikaisemmin ilmestynyt, vuoden 2015 Taiteen ja kulttuurin barometri on luettavissa täällä: http://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/pauli-rautiainen-taija-roiha-ja-kaija-rensujeff-taiteen-ja-kulttuurin-barometri-2015

Tutkimukset