Unga konstskapare

Konst- och kulturbarometern 2017

Centret för konstfrämjande (Taike) och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har som en del av sitt samarbete utvecklat Konst- och kulturbarometern som känner av aktuella spörsmål på kulturfältet. Temat för barometern och den grupp av sakkunniga som barometerenkäten riktas till varierar varje år.

2018 är temat unga konstskapare. Syftet är att få fram de synpunkter som unga konstutövare från olika konstbranscher har på konstens funktion och egenskaper samt konstskapandets förutsättningar och realiteter.

Svaren på barometerenkäten avspeglar de unga konstutövarnas starka identifiering med sitt konstnärskap. De unga konstutövarna har en tydlig konstnärsidentitet som bygger på det konstnärliga arbetet. De 565 deltagarnas enkätsvar kan sammanfattas i nio slutsatser.

  1. Konstnärskapet är både ett kall och ett yrke bland andra yrken
  2. Konsten skall vara fri att vara det den är – egenvärdet utestänger inte konstens tillämpningsbarhet.
  3. Det konstnärliga arbetet kräver mångsidigt kunnande
  4. Konstutövandet går före levebrödet
  5. Skälen till det i branschen förekommande gratisarbetet är många – konstnärernas egna ansvar är allmänt erkänt
  6. Jämställdhet uppnås inte i konstvärlden (heller)
  7. Utbildningen borde ha ett mer mångsidigt och strategiskt innehåll
  8. Många söker stipendier, mest hos de privata stiftelserna
  9. Majoriteten ser basinkomsten som en möjlig lösning för att säkra konstnärernas arbetsförutsättningar

Den nedladdningsbara finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska.

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka & Eero Koski. 2018. Taiteen ja kulttuurin barometri 2017. Nuoret taiteentekijät. Cuporen verkkojulkaisuja 47. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

ISBN: 978-952-7200-28-5; ISSN: 1796-9263.

Forskning