Nuoret taiteentekijät

Taiteen ja kulttuurin barometri 2017

Kolmannen Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena olivat nuoret taiteentekijät. Barometrin tavoitteena oli selvittää alle 35-vuotiaiden taiteilijoiden näkemyksiä suhteessa taiteeseen, taidemaailman rakenteisiin sekä kentällä vallitseviin käsitteisiin ja mekanismeihin. Barometri pyrkii vuosittain tarttumaan ajankohtaisiin teemoihin taiteen ja kulttuurin kentillä. Barometri toteutetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä.

Yhteenveto kyselyn tuloksista:

Barometrikyselyn vastauksista heijastuu nuorten taiteentekijöiden sitoutuneisuus omaan taiteilijuuteensa. Nuorilla taiteentekijöillä on selvä taiteilijaidentiteetti, joka tukeutuu taiteelliseen työhön. Nuorten taiteentekijöiden näkemykset voi tiivistää yhdeksään johtopäätökseen.

1. Taiteilijuus on sekä kutsumusammatti että ammatti muiden ammattien joukossa.

2. Taiteella tulee olla vapaus olla sitä mitä se on – itseisarvo ei sulje pois taiteen sovellettavuutta.

3. Taiteilijana työskentely vaatii moniosaamista.

4. Taiteen tekeminen menee toimeentulon edelle.

5. Taidealojen sisäänrakennetun ilmaistyön syyt ovat monenlaisia – taiteilijoiden oma vastuu tunnistetaan.

6. Yhdenvertaisuus ei päde taidemaailmassa(kaan).

7. Koulutussisältöjä tulisi kehittää monipuolisemmiksi ja strategisemmiksi.

8. Apurahaa haetaan paljon, eniten yksityisiltä säätiöiltä.

9. Enemmistö näkee perustulon mahdollisena ratkaisuna taiteilijoiden toimintaedellytysten turvaamiselle.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat