Konstnärers arbete och försörjning

Konst- och kulturbarometern 2019, sammandrag på svenska

Den femte Konst- och kulturbarometern behandlar konstnärernas arbete och försörjning. Barometerenkäten besvarades denna gång av konstnärer från olika konstområden. Enkäten gjordes hösten 2019.

Centret för konstfrämjande (Taike) och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har som en del av sitt samarbete utvecklat Konst- och kulturbarometern som känner av aktuella spörsmål på kulturfältet. Temat för barometern och den grupp av sakkunniga som barometerenkäten riktas till varierar varje år.

Den nedladdningsbara finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska.

Maria Hirvi-Ijäs, Sakarias Sokka, Kaija Rensujeff, Tiina Kautio ja Ari Kurlin 2020. Taiteen ja kulttuurin barometri 2019. Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 57. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

ISBN 978-952-7200-46-9; ISSN 1796-9263 

 

Forskning