Enligt den svenska modellen…

Kommunalt kulturpolitiskt utövande i Finland och i Sverige. En pilotstudie.

Det här arbetspapperet summerar en pilotstudie, vars syfte är att jämföra utövad kulturpolitik i Finland och i Sverige. Pilotstudiens fokus ligger på de lokala strukturerna för kulturpolitiskt utövande. Såväl i Sverige som i Finland har kommunerna parallellt med staten traditionellt varit centrala kulturpolitiska utövare och har såsom autonoma aktörer haft en frihet att organisera aktiviteterna på det sätt som de själva ansett vara bäst. Studien fokuserar på en jämförelse utgående från kuststäderna Luleå, Umeå, Uleåborg och Vasa.

Maria Hirvi-Ijäs & Vappu Renko 2020. ”Enligt den svenska modellen…” Kommunalt kulturpolitiskt utövande i Finland och i Sverige. En pilotstudie. Cupores arbetspapper 11. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

ISBN: 978-952-7200-55-1; ISSN: 2343-2284

Projektets forskare