Sen Ruotsin mallin mukaan…

Kunnallisen kulttuuripolitiikan harjoittaminen Suomessa ja Ruotsissa. Katsaus.

Tämä työpaperi kokoaa yhteen tulokset pilottitutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on vertailla kulttuuripolitiikan harjoittamista Suomessa ja Ruotsissa. Katsaus keskittyy kulttuuripolitiikan harjoittamisen paikallisiin rakenteisiin. Sekä Ruotsissa että Suomessa kunnat ovat perinteisesti olleet yhdessä valtion kanssa keskeisiä kulttuuripoliittisia toimijoita, ja kuntien itsehallinto on antanut niille vapauden järjestää toimintonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Katsauksessa vertaillaan neljää rannikkokaupunkia: Luulajaa, Uumajaa, Oulua ja Vaasaa.

Hankkeen tutkijat