Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 14.2.2024

TaMu – Regionala konstmuseiuppdraget som en del av kommunernas kulturverksamhet

  • Projektets varaktighet: 2022 — 2024

Cupore genomför under åren 2022–2023 ett regionalt utvecklingsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet fokuseras på det regionala konstmuseiuppdraget som en del av kommunernas kulturverksamhet samt samspelet med konstnärerna och civilsamhället.

Cupore genomför under åren 2022–2023 ett regionalt utvecklingsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet fokuseras på det regionala konstmuseiuppdraget som en del av kommunernas kulturverksamhet samt samspelet med konstnärerna och civilsamhället.

Det regionala konstmuseiuppdraget utförs av regionala ansvarsmuseer. Till uppdraget hör bland annat att fungera som sakkunnig inom bildkonstens och den visuella kulturens område, att främja tillgängligheten till bildkonsten samt främja dokumentation och förvaltning av bildkonst.

Ansvarsmuseernas verksamhet kopplas på många olika sätt till kommunernas kulturverksamhet. Båda verksamheterna ska främja professionell konstnärlig verksamhet lokalt och regionalt. Lagstiftningen betonar samarbete i förverkligandet av såväl de regionala ansvarsmuseernas som kommunernas uppdrag. Projektet syftar till att dialogen mellan kommunernas kulturverksamhet och ansvarsmuseerna skall förbättra förutsättningarna för professionellt konstnärligt arbete och verksamhet.

Projektet a) utforskar hur förverkligandet av det regionala konstmuseiuppdraget stöder genomförandet av kommunernas kulturverksamhet, b) utvecklar verksamhetsmodeller som främjar kommunernas kulturverksamhet, särskilt den del som berör konstnärligt arbete och verksamhet samt tillgänglighet, genom det regionala konstmuseiuppdraget samt c) sprider information och goda verksamhetsmodeller.

Projektet genomförs i samarbete med konstmuseerna i Kemi, Kuopio och Björneborg samt med Finlands bildkonstorganisationers förbund. I Cupores forskarteam ingår specialforskarna Maria Hirvi-Ijäs (ansv.) och Sakarias Sokka samt forskaren Vappu Renko.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse