Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Projektet Kommuninformation om kultur KULTTI

  • Projektets varaktighet: 2021
  • Publikationer : 1

Ett konsortium mellan Kommunförbundet och Cupore genomför under åren 2021–2023 ett riksomfattande utvecklingsuppdrag som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet Kommuninformation om kultur (KULTTI) ska främja utvecklandet av en faktabas om kommunernas kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019).

Kommunernas roll och betydelse i bevarandet, utvecklandet och tillhandahållandet av kultur är stor, men fortfarande är det inte lätt att ta fram jämförbar information om kommunernas kulturverksamhet. Nationellt, regionalt och lokalt behövs kontinuerlig och uppdaterad information om kulturverksamhetens situation i kommunerna.

I projektet skapas en enhetlig faktabas, en för alla kommuner öppen plattform med tillgängliga och fritt användbara ekonomi- och verksamhetsuppgifter om kommunernas kulturverksamhet.

Syftet med KULTTI-projektet är att

  • stärka informationsproduktionen och kunskapsbasen
  • öka informationsledningen och det strategiska kunnandet nationellt och i kommunerna
  • främja samarbetet mellan kommunerna när det gäller informationsproduktion och utveckling av tjänster.

Kommunförbundet samordnar projektet och ansvarar för projektets arbetsgrupper och projektförvaltningen samt för utvecklingen av den digitala plattformen. Cupore ansvarar för de expertuppdrag inom projektet som har att göra med kartläggning av data, fastställande av informationsinnehållet och rapportering av resultaten från pilotförsöket med informationsinsamling.

I Cupores forskarteam ingår specialforskaren Minna Ruusuvirta och forskaren Vappu Renko.

Projektet Kommuninformation om kultur KULTTI finns på Kommunförbundets webbplats.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse