Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 19.2.2024

Kulttuurin kuntatietohanke – kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta (KULTTI)

  • Hankkeen kesto: 2021 — 2025
  • Julkaisuja : 1

Cuporen ja Suomen Kuntaliiton hankekonsortio toteuttaa Kulttuurin kuntatieto – kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta -nimisen hankkeen vuosina 2021–2023. Hanke toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää (laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 6§).

Kuntien rooli ja merkitys kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä sekä kulttuuritoiminnan järjestäjänä on suuri. Tiedolla johtaminen korostuu kuntien kulttuuritoiminnassa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  Vertailukelpoista kuntakohtaista tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta ei kuitenkaan ole helposti saatavilla. Kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on tarvetta päivittyvälle tiedolle kulttuuritoiminnan tilasta kunnissa.

Hankkeessa vastataan tiedon tarpeeseen luomalla yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka sisältää avoimesti ja vapaasti käytettäviä kulttuurin talous- ja toimintatietoja ja sekä huomioi kulttuuritoiminnan monipuolisuuden.

Hankkeen tavoitteina on:

  • vahvistaa kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa ja tietopohjaa
  • lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista kansallisesti ja kunnissa
  • edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Cuporen tehtävänä hankkeessa on kuntien kulttuuritoimintaa koskevan tiedon ja tietotarpeiden kartoitus sekä tietosisältöjen määrittely yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Tähän sisältyvät hankkeessa toteuttavan tiedonkeruun pilotin tietosisältöjen määrittelytyö, neuvonta ja tiedonkeruun tulosten raportointi.

Hankkeessa työskentelevät Cuporesta erikoistutkija Minna Ruusuvirta ja tutkija Vappu Renko. Cuporen johtaja Marjo Mäenpää on mukana hankkeen ohjausryhmässä ja konsortioryhmässä. Suomen Kuntaliitossa hankkeesta vastaa erityisasiantuntija Johanna Selkee.

Kulttuurin kuntatietohanke KULTTI Suomen Kuntaliiton verkkosivuilla.

logo

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin