Kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustan kehittäminen

KULTTI-hankkeen esiselvitys

Kulttuurin kuntatieto – kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta -hankkeen (KULTTI) tavoitteena on luoda yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja. Käsillä oleva työpaperi kokoaa yhteen sekä olemassa olevan kirjallisuuden tarjoamia että hankkeen alussa kerättyjä havaintoja kuntien kulttuuritoimintaa koskevan tiedon tarpeista ja tuotannosta.

Työpaperin aluksi tarkastellaan eri näkökulmista kuntien kulttuuritoimintaa koskevia tiedontarpeita. Kolmannessa luvussa käsitellään kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotannon nykytilaa. Luvussa luodaan katsaus tällä hetkellä saatavissa olevaan kuntien kulttuuritoimintaa koskevaan tietoon ja käydään läpi keskeisiä ongelmia kulttuuritoimintaa koskevan tiedon kokoamisessa ja käytössä kunnissa. Neljäs luku kokoaa yhteen keskeiset havainnot ja suuntaviivat KULTTI-hankkeen tietosisältöjen kehittämisen pohjaksi.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat