Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Kuntien kulttuuritoiminta

  • Julkaisuja : 1

Kunnilla on Suomessa merkittävä rooli taiteen ja kulttuurin rahoittajana ja järjestäjänä. Viime vuosina kuntien kulttuuritoimen hallinnolliset rakenteet ovat muuttuneet, ja useissa kunnissa haetaan uusia muotoja myös kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Lisäksi kunta- ja palvelurakenneuudistus ulottuu myös kulttuurisektorille. Cupore tutkii kuntien kulttuuritoimen ja kulttuuritoiminnan kehitystä omilla tutkimuksillaan, seuraamalla kansainvälistä kehitystä ja toimimalla yhteistyössä esimerkiksi Kuntaliiton ja eri kuntien kanssa.

Tutustu myös näihin hankkeisiin