Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Kommunernas kulturverksamhet

  • Publikationer : 1

Kommunerna har i Finland en betydande roll som finansierare och organisatörer av konst och kultur. De senaste åren har den administrativa strukturen av kommunernas kulturtjänster förändrats, och i flera kommuner söker man nya former att producera kulturtjänster. Cupore undersöker utvecklingen av kommunernas kulturtjänster och kulturverksamhet med egen forskning, genom att följa den internationella utvecklingen samt genom att verka i samarbete med till exempel Kommunförbundet och de olika kommunerna.

Även de här projekten kan vara av intresse