Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset osana kaupunkikehitystä ja hyvinvointia

  • Hankkeen kesto: 2019
  • Julkaisuja : 1

Cupore kartoitti vuoden 2019 aikana Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Hankkeessa pyrittiin laaja-alaiseen tarkasteluun taidelaitosten roolista kaupunkikehityksessä.

Hankkeessa toteutettiin taide- ja kulttuurilaitosten käyttäjille suunnattu kyselytutkimus yhdessä Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Jyväskylän taidemuseon, Suomen käsityön museon, Alvar Aalto -museon ja Jyväskylän kaupungin kirjastotoimen kanssa. Kyselyn avulla selvitettiin taidelaitosten aluetalousvaikutuksia erityisesti kävijöiden rahankäytön osalta. Lisäksi kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja toiveita sekä taidelaitosten että yleisemmin kaupunkikehityksen osalta.

Tutkimusraporttia Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän kehitystä ja hyvinvointia esiteltiin julkistamistilaisuudessa Jyväskylässä 16.1.2020.

 

Cupore kartoittaa vuoden 2019 aikana Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Jyväskylä-logo Tiina Paju.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin