Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli

  • Hankkeen kesto: 2018
  • Julkaisuja : 1

Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli -selvitys kartoitti kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykytilaa paikallisen ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta sekä arvioi kolmatta ja neljättä sektoria koskevia muutostekijöitä. Hanke toteutettiin konsortiona, johon kuuluivat Turun yliopisto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Turun yliopisto oli hankkeen päätoteuttaja ja vastasi hankkeen toiminnan toteutumisesta. Cupore toteutti kaksi kyselyä, toisen kaikille Manner-Suomen kuntien kulttuuritoiminnasta vastaaville henkilöille ja toisen valtakunnallisesti toimiville kolmannen sektorin edustajille.

 

 

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin