Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Kolmas lähde (2007-2013)

Cupore toimi vuosina 2007-2013 osatoteuttajana Kolmas lähde -koordinaatiohankkeeseen. Kolmas lähde -hanke koordinoi opetusministeriön valtakunnallista, ESR-rahoitteista Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana -kehittämisohjelmaa. Kolmas lähde -koordinaatiohanketta hallinnoi Teatterikorkeakoulu yhteistyössä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kanssa.

Kehittämisohjelman tavoitteena oli kehittää kolmannen sektorin toimijoita siten, että ne entistä paremmin kykenevät tuottamaan ja tuotteistamaan hyvinvointipalveluita. Sen avulla haettiin keinoja vahvistaa kolmannen sektorin roolia kunnille ja yrityksille suunnattujen hyvinvointipalvelujen tuottajana koko Manner-Suomessa. Samalla selvitettiin, miten näiden palvelujen kautta järjestöt, seurat ja yhdistykset voivat vahvistaa kansalaistoiminnan sosiaalista pääomaa tuottavaa yhteisöllistä ydintoimintaa. Lisäksi ohjelmassa etsittiin kolmannen sektorin palveluliiketoiminnasta uusia ratkaisuja tuottaa lisärahoitusta kansalaisjärjestöjen perustoimintaan ja sen laadun kehittämiseen.

Cupore osallistui projektiin tutkimusasiantuntijan roolissa. Cuporen tehtävänä oli tuottaa koordinoivaan projektiin ja sen alla olevien pilottien avuksi ennakointi- ja tutkimustietoa. Tietoa tuotettiin sekä Cuporen omana työnä että ostamalla asiantuntijapalveluita ulkopuolelta.

Tutkimustietoa tuotettiin seuraavista teemoista:

 1. Kolmannen sektorin osaaminen ja osaamisen kehittämistarpeet hyvinvointipalveluiden tarjoamisessa ja tuottamisessa

Selvityksen tavoitteena oli löytää kolmannen sektorin toimijoiden ja työntekijöiden osaamis- ja kehittämistarpeita hyvinvointipalveluiden tuottajina ja tarjoajana. Selvityksen toteutti Cupore yhteistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa. Lue raportti Kolmas lähde -hankkeen sivuilta.

 2. Kolmannen sektorin palveluliiketoiminnan juridiset ja verotukselliset kysymykset

Selvityksessä paikannettiin niitä mahdollisuuksia, haasteita ja ongelmakohtia, joita oikeudelliset ja verotukselliset kysymykset tuottavat kolmannen sektorin organisaatioille näiden toimiessa hyvinvointipalvelujen tuottajina ja tarjoajina. Selvityksen tekemisestä järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella selvityksen tuotti KPMG Oy Ab. Lue raportti Kolmas lähde -hankkeen sivuilta.

3. Selvitys kuntien yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmannen sektorin kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa

Selvityksessä haettiin vastausta kysymyksiin: Millaisena kunnat näkevät kolmannen sektorin roolin palvelujen tuottajana? Miten hyvinvointi ymmärretään kunnissa? Miten kunnissa nähdään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan rooli hyvinvoinnin edistäjinä? Selvityksen toteutti Cupore. Katso raportti Kolmas lähde -hankkeen sivuilta.

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin