Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Peruspalvelujen arviointi: kuntien kulttuuripalvelut

  • Hankkeen kesto: 2016
  • Julkaisuja : 4

Cupore on toteuttanut vuodesta 2016 lähtien peruspalvelujen arvioinnin kuntien kulttuuripalvelujen osalta. Peruspalvelujen arviointi on aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Cupore on toteuttanut arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Peruspalvelujen arvioinnin kriteereinä ovat olleet kunnan kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus, kunnan kulttuuripalvelujen tuottamiseen osoittamat resurssit sekä palvelujen tuottaminen ja taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Arviointien painotukset ovat vaihdelleet arviointivuosittain.

Cuporessa vuosia 2017, 2019 ja 2021 koskevista arvioinneista ovat vastanneet erikoistutkija Minna Ruusuvirta ja tutkija Vappu Renko. Vuotta 2015 koskevan arvioinnin teki Jutta Virolainen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehistä koostuvan arviointiryhmän kanssa.

Arviointikohteesta on koostettu valtakunnallinen raportti sekä alueelliset arviot. Alueellisten arvioiden pohjana ovat aluehallintovirastojen toimialueet. Ennen vuotta 2021 arviointien tulokset julkaistiin aluehallintoviraston Patio-tietojärjestelmässä. Patio-järjestelmän poistuttua käytöstä vanhempia raportteja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta olli.aulaskari(a)avi.fi.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin