Jutta Virolainen

Projektipäällikkö

Yhteystiedot

Esittely

Olen työskennellyt Cuporessa vuodesta 2012 lähtien. Olen toteuttanut useita tutkimuksia ja selvityksiä, vastannut viestinnästä sekä ollut mukana hankkeissa, joiden aihepiirit kattavat kulttuuripolitiikan kentän monialaisesti. Erityisosaamistani ovat muun muassa kansalaisten osallistumiseen ja osallisuuteen, kuntien kulttuuritoimintaan ja kehitykseen sekä kulttuurin vientiin ja kansainväliseen toimintaan liittyvät kysymykset. Viime aikoina työni on suuntautunut erityisesti politiikan arviointiin sekä vaikuttavuuden osoittamisen menetelmien kehittämiseen. Tutkimuksen lisäksi tärkeä osa työtäni on asiantuntija- ja kehittämistoiminta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Olen lisäksi Cuporen johtoryhmän jäsen.

Olen työskennellyt aiemmin mm. Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan yksikössä sekä Sirkuksen tiedotuskeskuksessa. Koulutustaustani on politiikkatieteissä (YTM), olen lisäksi suorittanut Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman (Aalto yliopisto). Valmistelen työn ohessa kulttuuripolitiikan/valtio-opin väitöskirjaa. Toimin myös Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran varapuheenjohtajana.