Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Tutkimus nykytaiteen kansainvälistämisestä (2015-2016)

  • Hankkeen kesto: 2016
  • Julkaisuja : 1

 

Frame-säätiö tilasi Cuporelta nykytaiteen vienti- ja kansainvälistymistoimenpiteitä kartoittavan tutkimuksen. Siinä analysoitiin nykytaiteen viennin ja kansainvälistymisen keskeistä käsitteistöä sekä luodaan katsaus nykytaiteen ja lähialojen kansainvälistymis- ja vientitoiminnasta tehtyyn suomalaiseen ja ulkomaiseen tutkimukseen. Lisäksi tutkimuksessa paikannettiin nykytaiteen viennin ja kansainvälistymisen toimijat ja nykytaiteen viennin eri muodot.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa malli alan vienti- ja kansainvälistymistoimenpiteiden ja niiden vaikutusten seurantaan. Tutkimusraportti valmistui tammikuussa 2016 ja se on luettavissa Frame-säätiön verkkosivuilla.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin