Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Osallistuminen, osallisuus ja osallistumattomuus taiteen ja kulttuurin kentällä (2014-2015)

  • Hankkeen kesto: 2014 — 2015
  • Julkaisuja : 1

 

Kansalaisten osallistumisen lisääminen kulttuuriin on viime vuosina noussut uuden kiinnostuksen kohteeksi kulttuuripolitiikassa. Aiheesta on käyty myös akateemista keskustelua. Yksi taustalla vaikuttavista syistä on julkisten palvelujen tuottamisen taloudellisten ehtojen tiukentuminen sekä kasvava tarve mitata ja oikeuttaa julkisten varojen käyttöä. Tottumus käyttää sähköisiä kulttuurisisältöjä ja -palveluja haastaa myös perinteisen kulttuuriosallistumisen malleja.

Vuoden 2014 alussa Cuporessa käynnistyi selvitystyö, jonka tarkoituksena oli kartoittaa osallistumista, osallisuutta sekä osallistumattomuutta taiteen ja kulttuurin kentällä. Selvitystyö oli osa Cuporen kulttuuriin osallistumista kartoittavaa tutkimushanketta.

Selvityksessä selvitettiin ensinnäkin, miten osallistuminen, osallisuus ja osallistumattomuus määrittyvät aiemmissa tutkimuksissa ja hallinnon asiakirjoissa. Toiseksi kartoitettiin sitä, miksi kulttuuriin osallistuminen on nostettu kulttuuripolitiikan kärkeen ja miten se on kulttuuripolitiikassa määritelty. Selvityksessä kartoitetaan myös sitä, millaisin keinoin kulttuuriin osallistumista ja osallisuutta on pyritty lisäämään. Lisäksi kysyttiin, minkälaisesta osallistumisesta saadaan helposti tietoa ja minkälaisesta ei saada ja miksi. Lopuksi selvitettiin sitä, minkälainen yleiskuva kulttuuriin osallistumisesta, osallisuudesta ja osallistumattomuudesta syntyy olemassa olevan tiedon perusteella.

Tutkimus kartoitti olemassa olevaa tutkimus- ja tietoaineistoa kulttuuriseen osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen liittyen. Sen tavoitteena oli tuoda uutta näkökulmaa osallistumiseen ja osallisuuteen keskittyvään kulttuuripolitiikkaan ja kulttuuripolitiikan tutkimukseen.

Selvitystyö valmistui vuoden 2015 alussa ja sen loppuraportti on julkaistu Cuporen verkkojulkaisusarjassa.

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi Cuporen erikoistutkija Pasi Saukkonen. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat hänen lisäkseen tutkimusjohtaja Ritva Mitchell (Cupore) ja erikoistutkija Sari Karttunen (Cupore) sekä tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen (Tilastokeskus) ja kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes (opetus- ja kulttuuriministeriö). Hankkeen tutkijana toimi Jutta Virolainen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin