Aluehallintovirastot: Kulttuuripalveluiden saatavuus ja resurssit

Peruspalvelujen vuotta 2021 koskeva arviointi

Vuoden 2021 peruspalvelujen arvioinnissa selvitettiin kuntien kulttuuritoimintaan käyttämiä resursseja sekä millaisia kulttuuripalveluja kunnissa oli tarjolla. Peruspalvelujen arviointi tehtiin lähettämällä kunnille kysely. Kulttuuripalvelujen arviointi oli yksi vuoden 2021 kahdeksasta kokonaisuudesta.

Arvioinnista selvisi muun muassa, että

  • Kunnat hyödynsivät ulkopuolisia asiantuntijapalveluja laajasti kulttuuritoimintansa järjestämisessä vuonna 2021.
  • Erilaiset tapahtumat ovat edelleen pääasiallinen kulttuuritoiminnan muoto kunnissa.
  • Koronapandemia vauhditti digitaalisten kulttuuripalvelujen kehittämistä 67 %:ssa kyselyyn vastanneista kunnista.
  • Kuntien välillä oli vuonna 2021 huomattavia eroja yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöresursseissa.

Arvioinnin perusteella esitetään muun muassa seuraavia toimenpiteitä kulttuuritoiminnan kehittämiseksi kunnissa.

  • Kulttuuritoiminnan järjestämiseen tulee varata kunnissa riittävästi taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Toiminnan järjestämisessä tulee käyttää saatavilla olevia asiantuntijapalveluja.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen tulee tukea kuntia, jotta ne pystyvät paremmin järjestämään palvelunsa siten, kuin kulttuuritoimintaa koskeva laki edellyttää.
  • Tulee selvittää mahdollisuuksia, miten voidaan tukea kuntia digitaalisen teknologian hyödyntämisessä ja yhteistyöverkostojen muodostamisessa.

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti kulttuuripalvelujen arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta neljättä kertaa.

Arviointiraportit:

Peruspalvelujen arviointi: Kulttuuripalvelut pdf 12 MB

Aiemmat arviointiraportit on julkaistu Patio-järjestelmässä. Järjestelmän poistuttua käytöstä raportteja voi pyytää sähköpostitse osoitteesta olli.aulaskari(a)avi.fi.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat