Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 14.2.2024

TaMu – Alueellinen taidemuseotehtävä osana kuntien kulttuuritoimintaa

  • Hankkeen kesto: 2022 — 2024

Cupore toteuttaa vuosina 2022–2024 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä keskittyy alueelliseen taidemuseotehtävään osana kuntien kulttuuritoimintaa sekä niiden vuorovaikutukseen ammattitaiteilijoiden kanssa.

Cupore toteuttaa vuosina 2022–2024 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä keskittyy alueelliseen taidemuseotehtävään osana kuntien kulttuuritoimintaa sekä niiden vuorovaikutukseen ammattitaiteilijoiden kanssa.

Alueellista taidemuseotehtävää toteuttavat alueelliset vastuumuseot. Tehtävään kuuluvat esimerkiksi kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijana toimiminen, alueellisen kuvataiteen saavutettavuuden edistäminen sekä kuvataiteen dokumentoinnin ja tallentamisen edistäminen.

Vastuumuseoiden toiminta kytkeytyy monin tavoin kuntien kulttuuritoimintaan ja osa vastuumuseoista on kunnallisia. Sekä vastuumuseoiden että kunnallisen kulttuuritoiminnan tehtäviin kuuluu ammattimaisen taiteellisen työn ja toiminnan edistäminen paikallisesti ja alueellisesti. Lainsäädäntö korostaa yhteistyötä molempien tehtävien toteuttamisessa.

Hankkeessa a) tutkitaan, miten alueellisen taidemuseotehtävän toteutus tukee taiteellisen työn ja toiminnan edistämistä osana kuntien kulttuuritoimintaa, b) kehitetään toimintamalleja, jotka edistävät kuntien kulttuuritoiminnan ja sen osana etenkin taiteellisen työn ja toiminnan sekä saavutettavuuden toteuttamista alueellisen taidemuseotehtävän kautta sekä c) levitetään tietoa ja hyviä toimintamalleja.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemin taidemuseon, Kuopion taidemuseon ja Porin taidemuseon kanssa.

Cuporessa hanketta toteuttavat erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs (vast.) ja Sakarias Sokka sekä tutkija Vappu Renko.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin