Taidemuseot alueensa ja toimialansa kehittäjinä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2022–2024 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kehittämistehtävää nimeltä Alueellinen taidemuseotehtävä osana kuntien kulttuuritoimintaa (TAMU). Kehittämistehtävässä keskityttiin etenkin taidemuseoiden vuorovaikutukseen ammattitaiteilijoiden kanssa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kemin taidemuseon, Kuopion taidemuseon ja Porin taidemuseon kanssa.

Tämä tutkimusraportti kokoaa yhteen kehittämistehtävässä toteutetun tutkimuksen keskeiset tulokset sekä kuvaukset yhteistyötaidemuseoiden kehittämistä toimintamalleista. Raportin kautta pyrimme osaltamme levittämään kehittämistehtävässä syntynyttä tietoa ja hyviä toimintamalleja.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat