I samtidskonstens ekosystem

Fallstudie: Pro Artibus

I det här arbetspapperet fungerar Pro Artibus som en fallstudie varigenom det blir möjligt att skissa på en systemisk analys av den finländska samtidskonstens område. Grundmaterialet för detta arbetspapper utgör det utvärderingsarbete som Cupore genomförde av Pro Artibus strategi och verksamhet under 2021.

Till en början ges en kort bakgrund till hur ett systemiskt tänkande inom kulturforskningen har diskuterats och använts i analysen av olika konstformers verksamhetsområden. Därefter diskuteras hur ett systemiskt tänkande kan fungera med fokus på en konstorganisation. Till slut diskuteras möjligheterna till en fördjupad systemisk analys av den samtida bildkonstens verksamhetsområde samt vilka utmaningar och frågeställningar som mindre konstorganisationer står inför ur ett framtidsperspektiv.

Maria Hirvi-Ijäs och Vappu Renko 2022. I samtidskonstens ekosystem. Fallstudie: Pro Artibus. Cupores arbetspapper 16. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

ISBN 978-952-7200-65-0; ISSN 2343-2284

Läs arbetspappret på finska här.

Forskning

Projektets forskare