Nykytaiteen ekosysteemeissä

Tapaustutkimus: Pro Artibus

Tässä työpaperissa nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Pro Artibusta tarkastellaan esimerkkitapauksena, jonka kautta voidaan alustavasti hahmottaa systeemistä analyysia visuaalisten taiteiden aloilla Suomessa. Työpaperi pohjautuu arviointityöhön, jonka Cupore toteutti Pro Artibuksen strategiasta ja toiminnasta vuonna 2021.

Työpaperin aluksi esitellään lyhyesti, miten systeemistä ajattelua on kulttuurin tutkimuksessa lähestytty ja miten sitä on hyödynnetty taiteen eri toimialoilla. Tämän jälkeen kuvataan, miten systeemistä ajattelua voidaan hyödyntää yksittäisen taideorganisaation tarkastelussa. Työpaperin lopuksi keskustellaan syventävän systeemisen analyysin mahdollisuuksista nykytaiteen alalla sekä pienempien taideorganisaatioiden tulevaisuuden haasteista ja kysymyksenasetteluista.

 

Työpaperin ruotsinkielinen versio I samtidskonstens ekosystem on luettavissa täällä.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat