Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Stiftelsen Pro Artibus och dess roll på det finländska samtidskonstfältet

  • Projektets varaktighet: 2021
  • Publikationer : 1

Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst som grundades att förvalta och förkovra Svenska kulturfondens konstsamling år 1989.

Pro Artibus är en mångsidig, stiftelsebaserad organisation på det finländska samtidskonstfältet. I forskningsprojektet granskas Pro Artibus som en del av detta fält. Målet är att analytisk se över stiftelsens nuvarande verksamhet i relation till verksamhetens mål.

Forskningsprojekt genomförs år 2021. I forskningsteamet ingår specialforskare Maria Hirvi-Ijäs (ansv.) och forskare Vappu Renko.

 

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse