Nykytaiteen ekosysteemeissä

Tapaustutkimus: Pro Artibus

Tässä työpaperissa nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Pro Artibusta tarkastellaan esimerkkitapauksena, jonka kautta voidaan alustavasti hahmottaa systeemistä analyysia visuaalisten taiteiden aloilla Suomessa. Työpaperi pohjautuu arviointityöhön, jonka Cupore toteutti Pro Artibuksen strategiasta ja toiminnasta vuonna 2021.

Työpaperin aluksi esitellään lyhyesti, miten systeemistä ajattelua on kulttuurin tutkimuksessa lähestytty ja miten sitä on hyödynnetty taiteen eri toimialoilla. Tämän jälkeen kuvataan, miten systeemistä ajattelua voidaan hyödyntää yksittäisen taideorganisaation tarkastelussa. Työpaperin lopuksi keskustellaan syventävän systeemisen analyysin mahdollisuuksista nykytaiteen alalla sekä pienempien taideorganisaatioiden tulevaisuuden haasteista ja kysymyksenasetteluista.

Maria Hirvi-Ijäs ja Vappu Renko 2022. Nykytaiteen ekosysteemeissä. Tapaustutkimus: Pro Artibus. Cuporen työpapereita 16. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-66-7; ISSN 2343-2284

Työpaperin ruotsinkielinen versio I samtidskonstens ekosystem on luettavissa täällä.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »