Konstnär i Finland: professionella konstnärer i Finland 2019

Cupore-faktahäfte 6

De professionella konstnärerna är en central målgrupp för konst- och kulturpolitiken i Finland. Det här faktahäftet innehåller information om den professionella konstnärskåren i Finland år 2019. Informationen har samlats in som en del av Cupores forskningsprojekt Konstnär i Finland.

Forskningens syfte är att samla in data om professionella konstnärer för att stöda konst- och kulturpolitiken samt för att främja konstnärernas verksamhetsförutsättningar i Finland. Konstnärskapet är en yrkastitel som inte kan definieras entydigt. För att avgränsa den professionella konstnärskåren använder vi oss av fyra kriterier.

Forskningsprojektet Konstnär i Finland utgår från registerdata vilket styr forskningens material, metoder och faktagrund. Det är frågan om det hittills mest omfattande materialet om professionella konstnärer i Finland. Projektet utförs som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande (Taike) och Statistikcentralen.

Hirvi-Ijäs, Maria, Renko, Vappu, Leppänen, Aino, Lahtinen, Emmi & Sokka, Sakarias (2023). Konstnär i Finland: professionella konstnärer i Finland 2019. Faktahäfte 6. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Läs mer om forskningsprojektet Konstnär i Finland på Cupores webbplats.

Projektets forskare