Nordiska ministerrådet: Kultursektorns återhämtning och förändring efter covid-19-pandemin

Fokus för denna rapport är om, och i så fall i vilken utsträckning, kultursektorn i de nordiska länderna och de självstyrande områdena har börjat återhämta sig från covid-19-pandemins inverkan under år 2022. Syftet är att mot bakgrund av pandemins konsekvenser kartlägga och analysera kortsiktiga och eventuellt även långsiktiga förändringar i kulturens finansiering och i de nordiska ländernas kulturpolitik. I uppdraget har ingått att granska vilka tecken på förändringar som kan skönjas inom kultursektorn och kulturpolitiken i de nordiska länderna.

Projektets forskare