Kohti kulttuurihyvinvointialueita – Tilannekuva taiteilijoiden toimintaedellytyksistä

Cuporen tietokortteja 11

Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnille on huomioitu yhä näkyvämmin Suomessa. Tämä näkyy politiikkaohjelmissa ja kirjauksina julkisen hallinnon strategioissa. Kulttuurihyvinvoinnin ympärille on myös syntynyt toimijoiden verkostoja. Taiteilijoiden työpanos on tärkeä hyvinvointia edistävien kulttuuripalveluiden tarjoamisessa. Taiteilijoiden toimintaedellytykset sosiaali- ja terveyssektorilla ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia – erityisesti hyvinvointialueuudistuksen myötä.

Tämä tietokortti julkaistaan osana Cuporen taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminnassa tarkastelevaa tutkimusta. Cuporen tutkimus on osa Taiteen edistämiskeskuksen Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -kokonaisuutta, jota toteutetaan vuosina 2021–2023. Hankekokonaisuutta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Hankkeen tutkijat