Taiteilijat ja ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminta

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttaa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) tilauksesta tutkimus- ja arviointityön liittyen Taiken Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankekokonaisuuteen (IKO). Tutkimus on epäsuoraa jatkoa Cuporen vuosina 2016–2019 tekemälle hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointitutkimukselle.

Tutkimushanke tarkastelee taiteilijoiden työtä ja toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyssektorilla. Samalla selvitetään eri politiikkasektoreita ja toimintalogiikkoja edustavien tahojen näkemyksiä taiteilijoiden ja taiteen roolista ja asemasta osana sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä asiaan vaikuttavia tekijöitä ja rakenteita. Tutkimuksen kehyksenä toimii kansallinen ikäohjelma sekä taide ja kulttuuri osana ikäihmisten palveluita.

Tutkimushankkeessa luodaan tilannekuva taiteilijoiden työstä ja työskentelyedellytyksistä sosiaali- ja terveyssektorilla sekä taiteesta osana ikäihmisten sosiaali- ja terveysalan palveluja. Samalla tunnistetaan tiedontuotannon aukkoja sekä kehitetään tiedontuotantoa.

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija, HT

050 448 3484 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »