Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 16.2.2024

Luova verkko -koordinaatiohankkeen vaikuttavuuden arviointi

  • Hankkeen kesto: 2024 — 2025

Cuporen toteuttamassa selvityksessä arvioidaan, miten Taiteen edistämiskeskuksen toteuttama ja ESR+ -rahoitettu Luova Verkko -koordinaatiohanke on onnistunut kehittämään pienten ja keskikokoisten taide- ja kulttuurialan sekä luovien alojen toimijoiden toimintaedellytyksiä suhteessa ESR+ -rahoitusinstrumenttiin.

Koordinaatiohankkeen vaikuttavuutta arvioidaan kolmen teeman kautta. 1) Rahoitus: Miten hanke on onnistunut lisäämään rahoitusmahdollisuuksia hankkeeseen osallistuvien toimijoiden näkökulmasta? 2) Hankeosaaminen: Miten hanke on lisännyt hankeosaamista hankkeeseen osallistuvien toimijoiden joukossa? 3) Tietämys: Miten hanke on lisännyt toimijoiden tietämystä luovien alojen ekosysteemin tulevaisuudesta osana kestävyysajattelua?

Selvityksessä tunnistetaan ja arvioidaan sekä hankkeen välittömiä tuloksia että mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia. Arvioinnissa kehitetään Luova verkko -koordinaatiohankkeen lyhyen aikavälin vaikuttavuuden arviointia varten hankkeelle asetettujen keskeisten tavoitteiden mukaiset indikaattorit. Määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden avulla arvioidaan koordinaatiohankkeen tavoitteiden saavuttamista. Cuporessa aikaisemmin tehdyn tutkimustyön perusteella arvioidaan myös yleisesti hankkeen mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia.
Selvitys toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuoden 2024 alussa suoritetaan aloituskartoitus sekä vuoden 2025 alkupuolella loppukartoitus raportointeineen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin