Tiedeviestinnän ketterä taustatuki

Tieteen tiedotus ry:n toiminta ja vaikuttavuus

Tutkimuksen kohteena oli rekisteröity yhdistys nimeltä Tieteen tiedotus ry. Yhdistys toimii tiedeviestinnän kentällä, ja sen tarkoitus on tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedottaminen ja niiden saattaminen yleisön tietoisuuteen.

Tutkimuksessa tarkastelimme yhdistyksen eri toimintamuotoja ja arvioimme toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Lisäksi olemme tehneet ehdotuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja lisänneet ymmärrystä yhdistyksen toiminnasta osana tiedeviestinnän kenttää ja verkostoja.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat