Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Tieteen tiedotus ry: Toiminta, asema ja vaikuttavuus tiedeviestinnän kentällä

  • Hankkeen kesto: 2022 — 2023
  • Julkaisuja : 1

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tekee vuonna 2022 vaikuttavuuden selvityksen Tieteen tiedotus ry:n toiminnasta. Hankkeessa tuotetaan tietoa yhdistyksen ja sen käyttämien instrumenttien (hankerahoitus, kustannustoiminta, Tiedebarometri) vaikuttavuudesta sekä numeroiden että laadullisten kuvausten muodossa. Lisäksi arvioidaan yhdistyksen toimintaa tieteen ja viestinnän verkostoissa. Hankkeessa lisätään ymmärrystä yhdistyksen asemasta ja toiminnasta suhteessa muuhun tiedeviestinnän kenttään, ja tarkoituksena on myös antaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Hanketta tehdään vuorovaikutuksessa yhdistyksen ja muiden tiedeviestinnän toimijoiden kanssa.

Selvityksen toteuttavat erikoistutkijat Sakarias Sokka (vast.), Sari Karttunen ja Olli Ruokolainen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin