Lähiöiden kulttuuripolitiikka – Tapauskohteena kaksi lähiötä Jyväskylässä

Cuporen tietokortteja 8

Ihmisten asumiseen ja elämiseen rakennetut lähiöt ovat suomalaisessa yhteiskunnassa myös kulttuuripolitiikan näkökulmasta merkityksellisiä paikkoja. Kulttuuritoiminnalle asetetut strategiset tavoitteet painottavat usein osallisuutta ja kulttuuritoimintaan osallistumista lähiöissä. Myös Huhtasuolla ja Keltinmäki-Myllyjärvellä tapahtuu monenlaista kulttuuritoimintaa, joka on usein asukas- ja yhdistyslähtöistä. Lähiöitä olisikin tarkasteltava tärkeänä osana kaupunkien ja alueiden kulttuurin kehittämistä.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat