Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä

  • Hankkeen kesto: 2021 — 2022
  • Julkaisuja : 6

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, kuinka kulttuuritoiminta elävöittää lähiötä. Sen tavoitteena on ymmärtää sekä alueen asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen että kulttuuri-instituutioiden järjestämän toiminnan merkitystä lähiöiden arjessa. Lisäksi tutkimme sitä, miten kaupungin kulttuuripoliittiset toimenpiteet saavuttavat lähiöissä asuvat ihmiset. Tutkimushanke kohdistuu Jyväskylän kahteen lähiöön, Huhtasuolle ja Keltinmäkeen, joissa on sosioekonomisilla mittareilla tarkasteltuna eniten kehityshaasteita. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö/ Lähiöohjelma 2020-2022.

Tarkastelemme lähiöiden kulttuuritoimintaa kolmesta toisiinsa liittyvästä näkökulmasta. Tutkimuksessa tuotetaan karttapohjainen kokonaiskuva lähiöiden kulttuuritoiminnasta ja -palveluista, ja kartoitetaan omaehtoisen kulttuuritoiminnan roolia lähiöiden asukkaiden arjessa. Pyrimme löytämään erityisesti ns. neljännen sektorin kautta tuotettua kulttuuritoimintaa, joka ei näy kulttuuritilastoissa tai julkisissa palvelurakenteissa. Kolmanneksi tarkastelemme Jyväskylän kaupungin kulttuuripoliittisia toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia lähiöissä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kaupunkisuunnittelun ja alueellisen kulttuuripolitiikan kehittämisen tukena lähiöiden positiivisen kehityksen edistämiseen. Kolmannen ja neljännen sektorien toiminnasta saatu tieto auttaa kohdentamaan julkisia tukia mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tutkimuksen tavoitteena on myös saada aikaan positiivisia muutoksia tutkittavilla alueilla. Hankkeen tulosten pohjalta koostetaan konkreettisia kehittämisehdotuksia ja kannustetaan alueellisia toimijoita tekemään omat yhteisölähtöiset kehittämissuunnitelmat. Hankkeessa tehdään yhteistyötä yhteisötoimijoiden lisäksi Jyväskylän kaupungin ja alueen kulttuurilaitosten kanssa.

Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Kulttuuripolitiikan yksikön sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen konsortiona. Hankkeen johtajana toimii dosentti Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta. Cuporesta hankkeessa työskentelevät erikoistutkijat Mervi Luonila ja Olli Ruokolainen. Hanke toteutetaan 1.9.2020-31.12.2022.

Lue lisätietoa tutkimushankkeesta Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta.

Lue lisää Lähiöohjelma 2020-2022:sta ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Uutinen ”Cuporessa tutkitaan lähiöiden kulttuuritoimintaa” verkkosivuillamme (5.8.2020).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin