Hyvinvointia lähiössä – Kulttuurin merkitys lähiöissä asuville ihmisille

Cuporen tietokortteja 10

Kulttuuri ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Lähiöissä tätä yhteyttä voi jäsentää yhteisöllisyyden, identiteetin ja alueella tapahtuvan mielekkään toiminnan ja tilojen kautta. Näkevätkö asukkaat lähiöissä yhteisöllisyyttä, onko lähiö osa heidän identiteettiään? Miten asukkaat itse kokevat alueidensa tilojen riittävyyden ja löytyykö lähiöistä kiinnostavaa tekemistä?

Tässä tietokortissa käsitellään Jyväskylän kahteen lähiöön keskittyneen tutkimushankkeen tuloksia asukkaiden näkökulmasta.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat