Juurtuiko mikään?

Hallitusohjelman 2015 kulttuurin kärkihankkeen seuranta

Prosenttitaiteen periaatetta sosiaali- ja terveyssektorille laajentanutta kärkihanketta toteutettiin vuosina 2016-2018. Cupore arvioi kärkihankkeen pitkäaikaisia vaikutuksia vuoden 2014 alussa.

Silloisen hallituksen ohjelmassa linjatun kärkihankkeen yleisenä tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tuottavan toiminnan, palveluiden ja rahoituksen juurruttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin.

Kärkihankkeen pitkäaikaista vaikuttavuutta arvioitiin sekä yleisellä poliittishallinnollisella että yksittäisten hankkeiden ja alueiden tasolla. Selvityksessä toteutettiin hanketoiminnan jatkumisesta avoin tiedonhaku, kulttuurihyvinvointia koskevien politiikkadokumenttien analyysi sekä kysely kärkihankkeen puitteissa rahoitettujen kehittämishankkeiden edustajille.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat