Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 11.4.2024

Valtion rahoitus kulttuurille Suomessa

  • Hankkeen kesto: 2020
  • Julkaisuja : 9

Cuporessa kerätään tietoa valtion kulttuurille allokoimasta rahoituksesta. Tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä luoda metodologiaa ja tietopohjaa julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurannan kehittämiseksi.

Olemme soveltaneet valtion kulttuurirahoituksen tarkastelukehyksenä keväästä 2020 alkaen EU:n tilastoviranomaisen EuroStatin ESSNet-loppuraportin (2012) kulttuurin toimialoja (domains). Kehyksen soveltaminen mahdollistaa eri rahoituskanavien kautta kulttuurin toimialoille kohdennetun rahoituksen vertailun. Sen avulla saamme myös paremman käsityksen kulttuurirahoituksen mittakaavasta kuin hallinto itse on tuottanut. Kartoitamme hankkeessa myös muiden hallinnonalojen kuin OKM:n tapoja ymmärtää, nimetä ja rahoittaa kulttuuritoimintoja.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastelimme valtion kulttuurirahoitusta vuoden 2019 tilinpäätöstiedoin. Tarkentavina aineistoina käytimme tilinpäätöksen rinnalla myös muita kulttuurin tuesta kertovia dokumentteja, kuten virastojen ja muiden asiantuntijatahojen avustuslistauksia. Tämän vaiheen tuloksena julkaisimme vuonna 2021 työpaperit Mahdollisesti kulttuuria? Valtion kulttuurirahoitus Suomessa vuonna 2019 sekä Rahapelitoiminnan tuotot kulttuurille vuonna 2019. Määrä ja kohdennukset.

Vuonna 2022 julkaisimme työpaperin Luovien alojen koronatuet vuosina 2020 ja 2021. Kohdennukset ja kokonaiskuva sekä valtion kulttuurirahoituksen kokonaisuutta kuvaava tietovihon Valtion rahoitus kulttuurille.

Syksyllä 2023 julkaisemme hankkeen keskeisiä tuloksia tiivistävän tietokortin sekä tuoreita tietoja Business Finlandin kulttuurirahoituksesta.

Vuoden 2024 aikana toteutamme jälleen valtion kulttuurirahoituksen kokonaiskartoituksen, joka perustuu vuoden 2023 toteutuneeseen rahoitukseen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin